Thematentoonstelling

Thematentoonstelling 2017 150 jaar bestaan Kerkgebouw en 400 jaar Franciscanen in de Achterhoek
We schenken via onze thematentoonstelling dit jaar aandacht aan de inwijding, 150 jaar geleden, van het kerkgebouw  en  400 jaar Franciscanen in de Achterhoek  o.a. via een nieuw klankbeeld.
De kerk is de oudst nog bestaande kerk van bouwmeester Pierre Cuypers en in 1867 ingewijd door mgr. Schaepman als Antonius van Paduakerk, genoemd naar één van de bekendste minderbroeders Franciscanen. Er is veel te zien over de tot standkoming van de kerk, documenten over de naamgeving, oude foto’s,  religieuze voorwerpen uit de kerk etc. Vanaf het jaar 1901 vestigden de Franciscanen zich in het klooster op de Kranenburg en hebben van daaruit veel bijgedragen aan de geloofsverkondiging en de zorg voor de armsten.  Er is dan ook speciaal aandacht voor Franciscus van Assisi en Antonius van Padua en ook wordt in het museum  het leven van de kloosterlingen uitgebreid tentoongesteld.


Franciscus van Assisi
Franciscus is een van de bekendste heiligen. Hij werd in 1182 geboren in Assisi als zoon van een rijke lakenkoopman. In zijn jeugd was hij erg verkwistend en droomde ervan ridder te worden. Na een gevangenschap en ziekte ging hij in 1204 als bedelaar naar Rome en deed afstand van alle rijkdom. Hij hulde zich in kluizenaarsgewaad en liep zonder schoeisel. Hij stichtte de franciscaanse leefregel en de Orde der Franciscanen. Tijdens de Kruistochten naar Egypte bekeerde hij Mohammedanen tot het Christendom. Hij overleed  op 4 oktober 1226 en in 1228 werd hij heilig verklaard.
In Vorden en omgeving is de Franciscaner Orde, die gekenmerkt wordt door eenvoud, boetedoening en optimisme altijd aanwezig geweest. Franciscus is patroon van de armen, blinden, kooplieden en milieubeschermers. Zijn sterfdag is tevens Werelddierendag.


Antonius van Padua
Antonius van Padua is de patroonheilige van de kerk. Hij werd in 1195 te Lissabon geboren en wilde al op 15 jarige leeftijd monnik worden. Hij sloot zich aan bij de Orde der Franciscanen en ging naar Marokko om door middel van prediking en naastenliefde de Moren te bekeren. Hij belandde in Midden Italie enj ging prediken in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje. Wonderen die aan hem zijn toegeschreven zijn het laten spreken van een pasgeboren kind, het preken voor ademloos luisterende vissen en het weer aanzetten van een afgehouwen been. Vanwege dit laatste wonder wordt hij vaak aangeroepen als men iets verloren of kwijt  is. Hij stierf in Padua, dat een geliefd bedevaartsoord is geworden.


400 jaar Franciscanen in de Achterhoek
Vanaf begin 1600 werd het katholieke geloof in dit gebied wederom getolereerd, al moest dat deels ook vanuit schuilkerken. In 1725 werd de  schuurkerk aan de Bergkappeweg  op de Kranenburg gebouwd. Vanaf plm. 1850 ontstonden de eerste plannen voor de bouw van een nieuwe kerk, uiteindelijk werd, 150 jaar geleden, de Antonius van Paduakerk ingewijd. Het Franciscanen klooster  werd in 1901 gebouwd. Van hier uit trokken de broeders door de Achterhoek voor de hulp aan de armen en de verkondiging van het geloof.  De tentoonstelling geeft een mooi beeld over de leefomstandigheden en hun werk, van de kloosterlingen en de attributen verbonden aan de geloofsverkondiging. Onze thematentoonstelling wordt ondersteund door een prachtig nieuw klankbeeld.