Publicatie's

Onze Kerk in een rapprtage van Omroep Gelderland.

 

 

Architect-Pierre-Cuypers-in-Kranenburg

 

Reportage uit onze kerk tijdens opening Kersttentoonstelling.

 

Het begint bij minuut 1:50.

 

omroepgelderland GLD-Vandaag

 


Thematentoonstelling 2017 150 jaar bestaan Kerkgebouw en 400 jaar Franciscanen in de Achterhoek
Vanaf 2de paasdag schenkt het Heiligenbeeldenmuseum via de thematentoonstelling dit jaar aandacht aan de inwijding, 150 jaar geleden, van het kerkgebouw  en  400 jaar Franciscanen in de Achterhoek  o.a. via een nieuw klankbeeld.
De kerk is de oudst nog bestaande kerk van bouwmeester Pierre Cuypers en in 1867 ingewijd door mgr. Schaepman als Antonius van Paduakerk, genoemd naar één van de bekendste minderbroeders Franciscanen. Er is veel te zien over de tot standkoming van de kerk, documenten over de naamgeving, oude foto’s,  religieuze voorwerpen uit de kerk etc.
Vanaf het jaar 1901 vestigden de Franciscanen zich in het klooster op de Kranenburg en hebben van daaruit veel bijgedragen aan de geloofsverkondiging en de zorg voor de armsten.  Er is dan ook speciaal aandacht voor Franciscus van Assisi en Antonius van Padua en ook wordt in het museum  het leven van de kloosterlingen uitgebreid tentoongesteld.
Franciscus van Assisi
Franciscus is een van de bekendste heiligen. Hij werd in 1182 geboren in Assisi als zoon van een rijke lakenkoopman. In zijn jeugd was hij erg verkwistend en droomde ervan ridder te worden. Na een gevangenschap en ziekte ging hij in 1204 als bedelaar naar Rome en deed afstand van alle rijkdom. Hij hulde zich in kluizenaarsgewaad en liep zonder schoeisel. Hij stichtte de franciscaanse leefregel en de Orde der Franciscanen. Tijdens de Kruistochten naar Egypte bekeerde hij Mohammedanen tot het Christendom. Hij overleed  op 4 oktober 1226 en in 1228 werd hij heilig verklaard.
In Vorden en omgeving is de Franciscaner Orde, die gekenmerkt wordt door eenvoud, boetedoening en optimisme altijd aanwezig geweest. Franciscus is patroon van de armen, blinden, kooplieden en milieubeschermers. Zijn sterfdag is tevens Werelddierendag.
Antonius van Padua
Antonius van Padua is de patroonheilige van de kerk. Hij werd in 1195 te Lissabon geboren en wilde al op 15 jarige leeftijd monnik worden. Hij sloot zich aan bij de Orde der Franciscanen en ging naar Marokko om door middel van prediking en naastenliefde de Moren te bekeren. Hij belandde in Midden Italie enj ging prediken in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje. Wonderen die aan hem zijn toegeschreven zijn het laten spreken van een pasgeboren kind, het preken voor ademloos luisterende vissen en het weer aanzetten van een afgehouwen been. Vanwege dit laatste wonder wordt hij vaak aangeroepen als men iets verloren of kwijt  is. Hij stierf in Padua, dat een geliefd bedevaartsoord is geworden.
400 jaar Franciscanen in de Achterhoek
Vanaf begin 1600 werd het katholieke geloof in dit gebied wederom getolereerd, al moest dat deels ook vanuit schuilkerken. In 1725 werd de  schuurkerk aan de Bergkappeweg  op de Kranenburg gebouwd. Vanaf plm. 1850 ontstonden de eerste plannen voor de bouw van een nieuwe kerk, uiteindelijk werd, 150 jaar geleden, de Antonius van Paduakerk ingewijd. Het Franciscanen klooster  werd in 1901 gebouwd. Van hier uit trokken de broeders door de Achterhoek voor de hulp aan de armen en de verkondiging van het geloof.  De tentoonstelling geeft een mooi beeld over de leefomstandigheden en hun werk, van de kloosterlingen en de attributen verbonden aan de geloofsverkondiging. De thematentoonstelling wordt ondersteund door een prachtig nieuw klankbeeld.

Het Weiland Ensemble brengt 500 jaar koormuziek van lage landen 
Vorden/Kranenburg Op zondagmiddag 11 juni geeft Het Weiland Ensemble, gemengd koor met 36 enthousiaste zangers onder leiding van dirigent Annelies Smit, een sfeervol concert in het prachtige Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg/Vorden. Goddelijke en aardse liefde, polyfonie, meerstemmigheid, homofonie, Renaissance, 20e-eeuw. Een rijkdom aan klanken, in de prachtige composities die de meesters van de lage landen voortbrachten, trekt in het concert aan u voorbij. Van het Salve Regina van Josquin Desprez (1450 -1521) tot het Psaume 121 van hedendaags Tilburgse componist Daan Manneke. Kom luisteren naar vijf eeuwen Nederlandse koormuziek op 11 juni om 15 uur in het Heiligenbeeldenmuseum. 
Tijdens het concert krijgt men liederen te horen van onder andere Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacob Arcadelt, Alphons Diepenbrock, Julius Röntgen en Jetse Bremer. Bijzonder is de weemoedige compositie Chanson d’automne van Alphons Diepenbrock (1862-1921). Ondanks het feit dat Diepenbrock autodidact was, wordt hij met Jan Pieterszoon Sweelinck tot de grootste Nederlandse componisten gerekend. Chanson d’automne, van dichter Paul Verlaine, is een van de bekendste gedichten uit de Franse taal, en speelde een rol in WO II. De eerste twee dichtregels werden door de geallieerden via Radio Londen als code doorgegeven aan het Franse verzet. Het verzet wist daarmee dat de invasie op korte termijn zou plaatsvinden.  
Het Weiland Ensemble 
Het Weiland Ensemble, opgericht in 1988, dankt zijn naam aan het weiland met grazende koeien dat naast de repetitieruimte lag. Het repertoire varieert van gregoriaans tot hedendaags. Er wordt a capella gezongen, meerstemmig en meertalig. Elk jaar reist het gezelschap voor een lang weekend af naar een andere provincie voor muzikale ontwikkeling en het geven van een concert.  
Dirigent Annelies Smit studeerde aan het Utrechts Conservatorium koor- en orkestdirectie bij o.a Krijn Koetsveld, Melvin Margolis, David Porcelijn en Jurjen Hempel. Ze volgde diverse masterclasses en kwam in contact met buitenlandse orkesten. Annelies Smit werkte met diverse amateurorkesten en -koren waaronder het Haarlems Amateur Symfonieorkest, het Bloemendaals Jeugdorkest, Camerata Bloemendaal, het Amsterdams Jeugdorkest en het Oratoriumkoor Kennemerland. Vanaf 2010 enthousiasmeert zij als dirigent de zangers van Het Weiland Ensemble.  
Het concert vindt plaats, vanaf 15.00 uur tot plm. 16.15 uur, in het Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden. Het concert is gratis, toegang voor het museum is € 4,- (12+), de kaartjes zijn verkrijgbaar in het museum. Informatie over het koor en het concert vindt u op www.weilandensemble.nl. Info over Heiligenbeeldenmuseum www.heiligenbeeldenmuseum.nl.