Financiële publicatie's

Het museum ontvangt tot nu toe geen overheidssubsidies. De inkomsten bestaan in belangrijke mate uit de entreegelden voor het museum, bijdragen van donateurs en andere giften, verkoopopbrengsten uit de museumshop en rente.

De uitgaven worden ingenomen door de huurkosten van de kerk,verzekeringen,  kosten voor energie, beveiliging en klein onderhoud,  aanschaf, inrichting en beheer van de collectie, exploitatiekosten van het museum, communicatie en PR-kosten, kosten voor (o.a.opleiding van) vrijwilligers. Het begrotingsjaar 2016 leidde tot een negatief resultaat van € 35.500.--, dit als gevolg van meer kosten van de restauraties en inrichtingskosten in het museum.

Er zijn nieuwe voorwaarden van de ANBI zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden. Wij plaatsen derhalve hier het Jaarverslag 2016Balans per 31 december 2016 en de  Resultatenrekening 2016