Het Heiligenbeeldenmuseum

 

Thematentoonstelling De Ambachtsman achter het Kunstwerk

Het Heiligenbeeldenmuseum wijdt haar thematentoonstelling dit jaar aan de, in 1883 in Rotterdam geboren, beeldhouwer en tekenaar August Klawer. Hij volgde onderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten en technische wetenschappen in Rotterdam. In 1901 trok hij naar Dusseldorf en volgende daar een opleiding tot beeldhouwer, waarna hij zich in 1906 vestigde in den Haag.

Klawer maakt onder meer mens- en dierfiguren en christelijk religieus werk in steen en hout. Hij was restauratiebeeldhouwer aan de Oude Kerk te Delft en de Oud-Katholieke Kerk van de H. Augustinus in den Haag. Ook ontwierp hij, in den Haag,  werken in openbare ruimten. In 1969 overleed hij op 86 jarige leeftijd.

Veel van zijn werk is in familiebezit gebleven, maar omdat het zijn beroep was is ook ruim verkocht.

In samenwerking met de familie wordt deze thematentoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum gehouden, omdat zij trots is op hetgeen hij heeft nagelaten. Liefst 180 door hem vervaardigde objecten, zijn door de familie bijeen gebracht en worden hier tentoongesteld, waarmee het de eerste keer is, dat een groot publiek met zijn werken kennis kan maken. De bezoeker zal niet worden teleurgesteld.

Als aanvulling op deze expositie komt het museum dit jaar zelf met beelden en religieuze voorwerpen, die niet eerder een plek in een tentoonstelling hadden. Ze zijn merendeels verkregen uit nalatenschappen of werden het museum aangeboden. Door het herinrichten van de opslag kwam men op het idee deze prachtige beelden ten toon te stellen.

De tentoonstelling is t/m donderdag 31 oktober te bezichtigen. Iedere dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur. Entree € 7,50, kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders gratis toegang.

Torenbezichtiging

Op de laatste zaterdagen van de maand, vanaf 30 maart t/m  zaterdag 26 oktober, bestaat vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om via de torentrappen van de H. Antonius van Paduakerk de orgel zolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven de kerk te bezichtigen. De bezoekers worden begeleid door een museumvrijwilliger die ook relevante informatie verstrekt. De entree is € 7.50 en geeft ook toegang tot de thematentoonstelling.

Ontwikkelen Mediatour

We gaan het komende halfjaar een mediatour ontwikkelen om bezoekers en andere belangstellenden beter te informeren. Via een QR-code is op de website  en met behulp van de telefoon informatie te verkrijgen over diverse heiligenbeelden in een vaste opstelling maar ook over kenmerkende aspecten van het rijksmonument waarin het museum is ondergebracht, namelijk de oudst bestaande kerk van Pierre Cuypers. De ontwikkeling is mede mogelijk dank zij een genereuze bijdrage van het nationale Cultuurfonds.

Een greep uit de 500 groepen in de expositie 2023-24  https://www.achterhoekfoto.nl/viewer/9208/kerststallen-kranenburg

Wij heten u van harte welkom en informeren u op deze site graag over de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, die tot doel heeft om de monumentale St.Antonius van Paduakerk voor het nageslacht te behouden.

Het middel om dit doel te bereiken is het in deze kerk gevestigde Heiligenbeeldenmuseum: een herbestemming die volledig past bij de waardigheid en het gewijde karakter van dit kerkgebouw. Voor recente ontwikkelingen verwijzen wij u naar de laatste Nieuwsbrief die u ook op onze site kunt vinden. Heeft u verder nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

De H.-Antonius-van-Paduakerk is ontworpen in 1855, gebouwd in 1856 en volgende jaren en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers, bekend geworden door de bouw van meer dan zestig kerken, maar ook door de bouw van onder andere het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam.De kerk heeft in 2000 een toepasselijke herbestemming gekregen als Heiligenbeeldenmuseum.


De Vordense parochie droeg de kerk uiteindelijk in 2009 over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Het is de eerste rooms-katholieke kerk die de Stichting Oude Gelderse Kerken beheert. Sindsdien verhuurt de Stichting Oude Gelderse Kerken het Rijksmonument aan het Heiligenbeeldenmuseum.

 

 

Organisatie

Stichting VKK De in 1998 opgerichte Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van de monu...

Lees meer

Bestuur

Bestuurssamenstelling Heiligenbeeldenmuseum v.l.n.r.  Miriam Smis design en tentoonstellingsinrichting, Ton Rutting collectiebeheer, Hedwig K...

Lees meer

Vrijwilligers

Het museum heeft geen betaalde krachten maar drijft volledig op de inzet van ca. 75 gemotiveerde vrijwilligers, die gezamenlijk alle zich aandienende ...

Lees meer