Het Heiligenbeeldenmuseum

Wij heten u van harte welkom en informeren u op deze site graag over de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, die tot doel heeft om de monumentale St.Antonius van Paduakerk voor het nageslacht te behouden.

Het middel om dit doel te bereiken is het in deze kerk gevestigde Heiligenbeeldenmuseum: een herbestemming die volledig past bij de waardigheid en het gewijde karakter van dit kerkgebouw. Voor recente ontwikkelingen verwijzen wij u naar de laatste Nieuwsbrief die u ook op onze site kunt vinden. Heeft u verder nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

De H.-Antonius-van-Paduakerk is ontworpen in 1855, gebouwd in 1856 en volgende jaren en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect P.J.H. Cuypers, bekend geworden door de bouw van meer dan zestig kerken, maar ook door de bouw van onder andere het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam.De kerk heeft in 2000 een toepasselijke herbestemming gekregen als Heiligenbeeldenmuseum.


De Vordense parochie droeg de kerk uiteindelijk in 2009 over aan de SOGK. Het is de eerste rooms-katholieke kerk die de SOGK beheert. Sindsdien verhuurt de SOGK het Rijksmonument aan het Heiligenbeeldenmuseum.
 

Organisatie

Stichting VKK De in 1998 opgerichte Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van de monu...

Lees meer

Bestuur

Huidige bestuurssamenstelling. Wim Nijenhuis-bouwzaken en onderhoud, Hedwig Keurentjes-Kolks-secretaris,  Bart Overbeek-pr en marketing,...

Lees meer

Vrijwilligers

Het museum heeft geen betaalde krachten maar drijft volledig op de inzet van ca. 75 gemotiveerde vrijwilligers, die gezamenlijk alle zich aandienende ...

Lees meer