Thematentoonstelling

De ambachtsman achter het kunstwerk

Thematentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum August Klawer

Kranenburg-Vorden - Het Heiligenbeeldenmuseum wijdt haar thematentoonstelling dit jaar aan de, in 1883 in Rotterdam geboren, beeldhouwer en tekenaar August Klawer. Hij volgde onderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten en technische wetenschappen in Rotterdam. In 1901 trok hij naar Dusseldorf en volgende daar een opleiding tot beeldhouwer, waarna hij zich in 1906 vestigde in den Haag.

Klawer maakt onder meer mens- en dierfiguren en christelijk religieus werk in steen en hout. Hij was restauratiebeeldhouwer aan de Oude Kerk te Delft en de Oud-Katholieke Kerk van de H. Augustinus in den Haag. Ook ontwierp hij, in den Haag,  werken in openbare ruimten. In 1969 overleed hij op 86 jarige leeftijd.

Veel van zijn werk is in familiebezit gebleven, maar omdat het zijn beroep was is ook ruim verkocht.

In samenwerking met de familie wordt deze thematentoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum gehouden, omdat zij trots is op hetgeen hij heeft nagelaten. Liefst 180 door hem vervaardigde objecten, zijn door de familie bijeen gebracht en worden hier tentoongesteld, waarmee het de eerste keer is, dat een groot publiek met zijn werken kennis kan maken. De bezoeker zal niet worden teleurgesteld.

Als aanvulling op deze expositie komt het museum dit jaar zelf met beelden en religieuze voorwerpen, die niet eerder een plek in een tentoonstelling hadden. Ze zijn merendeels verkregen uit nalatenschappen of werden het museum aangeboden. Door het herinrichten van de opslag kwam men op het idee deze prachtige beelden ten toon te stellen.

De tentoonstelling is vanaf zondag 24 maart t/m donderdag 31 oktober te bezichtigen. Iedere dag, behalve maandag,  m.u.v. 2de Paasdag en 2de Pinksterdag, van 12.00 tot 17.00 uur.