Thematentoonstelling

Thematentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum

DIEREN VAN GODS SCHEPPING

In de thematentoonstelling Dieren van Gods schepping is er veel aandacht voor de dieren uit de Bijbel. Ook worden dieren getoond die als attribuut bij bepaalde heiligen horen. In het Christendom zijn veel kunstuitingen met dieren te zien. Ook zijn er prachtige platen te bewonderen over Gods schepping.

De positie van het dier in het Christendom

Kijkend naar de Ark van Noach zijn ze dat natuurlijk allemaal, maar het museum kan helaas niet volledig zijn, want daar is het te klein voor! Het dier is in het Christendom een collega-schepsel van de mens. Het kan echter niet, zoals de mens, in verantwoordelijkheid kiezen en handelen. Dieren zijn namelijk niet zoals de mens naar Gods beeld geschapen. Het dier is van alle schepselen wel het meest aan de mens verwant, meer dan de planten. Maar de mens staat als beelddrager van God boven het dier. Laat u verrassen en kom gauw kijken!

Men is van harte welkom in de monumentale H. Antonius van Padua-kerk, één van de  allereerste door de fameuze architect Pierre Cuypers ontworpen kerken.

Fototentoonstelling ‘Mysterieuze Kruisgang’is verplaatst naar 2021

Vooraf, telefonisch aanmelden, op de openingsdagen vanaf 11.30 uur, is noodzakelijk. .