Raad van Advies

In de Raad van Advies voor ons museum hebben zitting v.l.n.r. Pierre Cuypers jr. achterkleinzoon van Pierre Cuypers, de ontwerper en bouwer van de kerk. Zeno van Dorth tot Medler, vertegenwoordiger van de familie van de stichters van de kerk, jurist en erfgoedbeheerder van het Medler. Wieb L. Broekhuijsen, voormalig directeur van Museum Orientalis en nu directeur van de bibliotheek West-Achterhoek. Casper Staal, voormalig conservator van Museum Catharijneconvent. Pia Verhoeven, voormalig directeur a.i. van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.