Museum

"Heiligenbeeldenmuseum", een initiatief van een groep vrijwilligers die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw hebben behoed voor de ondergang; toen immers moest de stijlvolle Antonius van Paduakerk op de Kranenburg de deuren sluiten. De Kranenburg dreigde haar kerk te verliezen, maar de vrijwilligers staken hier een stokje voor ! Duizenden bezoekers wisten in de afgelopen jaren de weg te vinden naar het "Heiligenbeeldenmuseum" om hier de wijding en devotie van de wereld van de heiligen en hun beelden te aanschouwen. De nadruk ligt op behoud en presentatie van rooms-katholiek erfgoed. Eind 2008 is aan het museum de officiële museumregistratie verleend. 

Officieel erkend museum
In december 2008 heeft het bestuur van de Stichting het Nederlands Museumregister ons museum officieel erkend en opgenomen in het Museumregister. Tijdens de officiële opening van het museumseizoen 2009 door oud-kardinaal Simonis is hieraan aandacht besteed.

De onderstaande tabbladen geven meer informatie over het Heiligenbeeldenmuseum.