Schenkingen en legaten

 

Schenkingen aan de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg

De Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (VKK) is door de Belastingdienst vrijgesteld van schenkingsrecht en van successierecht. De Stichting is namelijk een erkend goed doel”. Dat betekent dat geld dat u schenkt volledig ten goede komt aan de doelstelling van de Stichting, en dat is instandhouding van de Antoniuskerk.

Er zijn meerdere manieren van schenken:

Legaten
Als u geld nalaat aan de Stichting dan hoeft de Stichting hier geen successierechten over af te dragen. Het legaat is een bepaling in uw testament.

Gewone giften
Omdat onze Stichting een zogenaamde culturele ANBI is, mag u uw gift voor 125% van de belasting aftrekken. Deze verhoogde aftrek geldt tot een maximum van 5.000 Euro.

Periodieke giften
Een zeer interessante mogelijkheid om uw gift fiscaal af te trekken is de periodieke gift. Deze vorm van schenken is ook bekend als lijfrenteschenking. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. De fiscus stelt er echter wel voorwaarden aan:
-u schenkt tenminste vijf jaar achtereen ieder jaar een vast bedrag;
Als deze vorm van schenking u aanspreekt, laat het ons dan weten. Wij zorgen voor de verdere afhandeling. Ook hier geldt de verhoogde aftrek van 125%.