Financiële publicatie's

 

Het museum ontvangt normaal gesproken geen overheidssubsidies. In verband met Corona is er dit boekjaar wel een financïele bijdrage ontvangen. De inkomsten bestaan in belangrijke mate uit de entreegelden voor het museum, in 2020 aanmerkelijk teruggelopen, bijdragen van donateurs en andere giften en verkoopopbrengsten uit de museumshop.

In 2020 werd een negatief resultaat behaald van € 5.232,00 mede door afname van het aantal betalende bezoekers. 

Er zijn nieuwe voorwaarden van de ANBI zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden.

Wij plaatsen derhalve hier het Jaarverslag 2020, de Balans per 31 december 2020 en de Resultatenrekening 2020 deel 1 en deel 2..

 

9