Financiële publicatie's

 

Het museum ontvangt tot nu toe geen overheidssubsidies. De inkomsten bestaan in belangrijke mate uit de entreegelden voor het museum, bijdragen van donateurs en andere giften, verkoopopbrengsten uit de museumshop en rente.

Het negatief resultaat  van €  7930,00 over 2018 is reeds in het eigen vermogen verwerkt en bestaat hoofdzakelijk uit  ineens afgeboekte aanschaffingen van ruim € 7000,00.  
 

Er zijn nieuwe voorwaarden van de ANBI zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden. Wij plaatsen derhalve hier het Jaarverslag 2018, de Balans per 31 december 2018 en de Resultatenrekening 2018..