Financiële publicatie's

Het museum ontvangt normaal gesproken geen overheidssubsidies. In verband met de uitbreiding van het depot zijn er dit boekjaar wel financïele bijdragen ontvangen. De inkomsten bestaan in belangrijke mate uit de entreegelden voor het museum, bijdragen van donateurs en andere giften en de aanzienlijk toegenomen verkoopopbrengsten uit de museumshop.

In 2022 werd een negatief resultaat behaald van € 34..801,55 mede door een flinke bijdrage aan de voorbereidingskosten voor het nieuwe depot en koersverschillen effecten. 

Er zijn nieuwe voorwaarden van de ANBI zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden.


Wij plaatsen derhalve hier het Jaarverslag 2022, de Balans per 31 december 2022 en de Resultatenrekening 2022 deel 1 en deel 2..