Financiële publicatie's

 

Het museum ontvangt tot nu toe geen overheidssubsidies. De inkomsten bestaan in belangrijke mate uit de entreegelden voor het museum, bijdragen van donateurs en andere giften, verkoopopbrengsten uit de museumshop en rente.

In 2016 werd nog een negatief resultaat behaald van € 35.479,00. Het positieve resultaat over 2017 is onder andere veroorzaakt door lagere inkoop van boeken en devotionalia en ontbreken van de kosten die in 2016 zijn gemaakt m.b.t. de verbouwing van de sacristie . 

Er zijn nieuwe voorwaarden van de ANBI zoals die per 1 januari 2014 gaan gelden. Wij plaatsen derhalve hier het Jaarverslag 2018, de Balans per 31 december 2017 en de Resultatenrekening 2017 deel 1 , Resultatenrekening 2017 deel 2.