Organisatie

Stichting VKK

De in 1998 opgerichte Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van de monumentale H.Antonius van Paduakerk en de exploitatie hiervan in overeenstemming met de waardigheid en het gewijde karakter van de kerk. De Stichting VKK staat bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland ingeschreven onder nr. 08078842 en is door de Belastingdienst aangemerkt als een zgn. ANBI-instelling. Om dit doel te bereiken wordt in de kerk sinds 2000 het Heiligenbeeldenmuseum geëxploiteerd.