Schooleducatieproject basis/middelbaar

  Jeugdeducatie

Nieuw is ons project voor de bovenbouw over de ontwikkeling van het Christendom in combinatie met het museum.  In dit project worden de leerlingen aan de hand van een animatie meegenomen door de tijd van de Grieken en de Romeinen,  de Middeleeuwen, tijd van de Ontdekkers en Hervormers naar de tijd van de Televisie en de Computers. Aansluitend gaan de leerlingen in spelvorm de kerk/het museum in om de antwoorden bij de opdrachten te zoeken.

Voor de leerlingen van groep 1-2 is er een project ontwikkeld waarbij de kinderen met hun zintuigen zien – horen – voelen ervaren wat bij de kerk/het museum hoort. Aan de hand van het verhaal van Hugo de haan (de kerkhaan) doorlopen de kinderen de verschillende stappen waarbij zij dit spelenderwijs en lijfelijk kunnen ontdekken.

Deze projecten sluiten aan bij kerndoel 56 -> De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Kerndoel 52-> De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: Tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600 (de Opstand, de Reformatie, Tijd van burgers en stoommachines 1800-1900.                                                                                                        

Tevens hebben wij een educatief project van groep 1 t/m 8 over de kerk als gebouw. De H. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg is de oudste nog bestaande kerk ontworpen en gebouwd door architect Pierre Cuypers. Bekend van onder andere het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.

Het project bevat materiaal in een doorlopende lijn voor vier niveaus in de basisschool.    

  • Groep 1-2  Op de Kranenburg staat een kerk
  • Groep 3-4  De kerk een bijzonder gebouw
  • Groep 5-6  De kerk binnenstebuiten
  • Groep 7-8  Cuypers en de kerk op de Kranenburg

De leerlingen kunnen hiermee op school, en in de kerk mee aan het werk. Het project is volledig digitaal met een digibordtool

Ook dit project sluit aan bij de kerndoelen 52 en 56 zoals hierboven beschreven.