Schooleducatieproject basis/middelbaar

Presentatie Jeugdeducatieproject

Op vrijdagmiddag 23 mei 2015 is in het Heiligenbeeldenmuseum het jeugdeducatieproject over de H.Antonius van Paduakerk gepresenteerd.

Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Oude Gelderse Kerken, het Heiligenbeeldenmuseum en het bedrijf Kleioskoop heeft in samenspraak met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de 4 Vordense basisscholen een interactief en innovatief pakket ontwikkeld waarmee de diverse schoolklassen kennis kunnen maken met de bijzonderheden van een monumentaal kerkgebouw, in dit geval de neogotische Antoniuskerk in Kranenburg, de oudst nog bestaande kerk van de bekende bouwmeester Pierre Cuypers.

Nadat al eerder ervaring was opgedaan met soortgelijke projecten van de Stichting Oude Gelderse Kerken in Leur en Groenlo is op verzoek van de deelnemende scholen het project uitgebreid naar de groepen 1 en 2, zodat voor alle 8 schoolgroepen in 4 “moeilijkheidsgraden” een werkblad met foto’s is ontworpen, aangevuld met een docentenhandleiding.

Totaal nieuw is de ontwikkeling van een digitale applicatie via het Schoolbordportaal, zodat de onderwijzers al in de klas via het digitale schoolbord de excursie naar het kerkgebouw kunnen inleiden en behandelen.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, de besturen van de deelnemende organisaties, ontwerpers en leden van projectgroep en klankbordgroep werden de resultaten gepresenteerd en overhandigde Heiligenbeeldenmuseumvoorzitter Ton Rutting het gehele pakket aan Annelies van der Kolk, voorzitter van het bestuur van de Stichting Oude Gelderse Kerken. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland.

Klik hier voor de digibordtool