Heiligenbeeldencollectie

De circa 70 vrijwilligers heten u graag welkom heten in "hun" museum, waar ca.600 heiligenbeelden van een nog steeds groeiende collectie te bewonderen zijn. Naast permanente aandacht voor het thema Cuypers op de Kranenburg, waarvan o.a. een fraai klankbeeld is vervaardigd, wordt er ieder jaar een speciaal thema belicht. Zie hiervoor de rubriek Thematentoonstelling.

Ontwikkelen Mediatour

We gaan het komende halfjaar een mediatour ontwikkelen om bezoekers en andere belangstellenden beter te informeren. Via een QR-code is op de website  en met behulp van de telefoon informatie te verkrijgen over diverse heiligenbeelden in een vaste opstelling maar ook over kenmerkende aspecten van het rijksmonument waarin het museum is ondergebracht, namelijk de oudst bestaande kerk van Pierre Cuypers. De ontwikkeling is mede mogelijk dank zij een genereuze bijdrage van het nationale Cultuurfonds.