Donateur worden

Schenkingen aan de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg.​

De Stichting VKK/het Heiligenbeeldenmuseum is een door de Belastingdienst erkende ANBI (algemeen nut beogende)-instelling. Voor meer informatie over belastingdienst vrijgesteld van schenkingsrecht en van successierecht:

De Belastingdienst heeft aan onze Stichting de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen tot gevolg heeft dat uw gift of donatie voor 125% aftrekbaar is voor de belastingen en dat hierover bij legaten of nalatenschappen geen erfbelasting of successierecht hoeft te worden betaald.

 

Vul hieronder de gevraagde gegevens in en verstuur dit per e-mail of post. De adresgegevens staan onderaan.

 

op IBAN NL97 RABO 03 2747 8748 van Stichting VKK te Kranenburg/Vorden