Bestuur

Huidige bestuurssamenstelling v.l.n.r..Ton Rutting voorzitter, Wim Nijenhuis-bouwzaken en onderhoud, Hedwig Keurentjes-Kolks-secretaris,  Bart Overbeek-pr en marketing, Theo Polman penningmeester en Miriam Smis-design en tentoonstellingsinrichting. De functie collectiebeheer is vakant.