Thematentoonstelling

Thematentoonstelling 2021 met nieuwe film “100 jaar na Cuypers” 

Van woensdag 9 juni tot 1 november 2021 wordt in het Heiligenbeeldenmuseum een thematentoonstelling ingericht, die aandacht besteedt aan de ontwerper/bouwer van deze kerk: dr.P.J.H.Cuypers. Omdat het in maart 2021 100 jaar geleden is dat hij op 94-jarige leeftijd overleed, is dit een prima aanleiding. Naast de belangstelling die door andere beheerders van Cuypersmonumenten aan dit thema wordt besteed, ligt er vanuit onze museale functie een eigen verantwoordelijkheid om dit gericht inhoud te geven. Enerzijds geschiedt dit door de als museum ingerichte voormalige  Antonius van Paduakerk ( de oudst nog bestaande kerk van Cuypers), in beeld te brengen, maar ook door erfgoed van zijn hand ten toon te stellen. Naast een beperkt aantal objecten uit eigen collectie ( enkele beelden uit zijn ateliers, een gipsen  afgietsel van een borstbeeld van hem, enkele foto’s en een gedenkpenning van de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam) wordt gemikt op het tentoonstellen van bruiklenen.

Zo heeft het Heiligenbeeldenmuseum door schenking een aantal nieuwe objecten verkregen die in de tentoonstelling ook worden geëxposeerd. Het betreft o.a. een houten maquette van de door Cuypers ontworpen inmiddels afgebroken  Maria Magdalenakerk uit Amsterdam. Ook zijn via een schenking uit Den Haag enkele belangrijke onderdelen van het interieur van de ook de door Cuypers in Amsterdam gebouwde Vondelkerk (H. Hart van Jezuskerk) verworven, waaronder delen van het hoogaltaar, enkele houten beeldnissen en consoles, een onderdeel van een biechtstoel en enkele kleinere objecten, Deze delen waren met andere delen van het interieur in 1979 op een veiling verkocht en niemand wist meer van het bestaan af. Het is heel bijzonder dat deze aanwinsten – na een eerste restauratie – weer aan het publiek kunnen worden getoond. Ook enkele bruiklenen van o.a. het Tegelmuseum in Otterlo, de H.H. Ewaldenkerk in Druten  en van een particulier maken deel uit van deze thematentoonstelling.

Film over Pierre Cuypers 

Nadat al eerder een handzaam boekje is geschreven en een film is gemaakt over Cuypers in het Kerkdorp Kranenburg worden in een nieuw gemaakte film met als titel: “100 jaar na Cuypers” nog weinig bekende verhalen verteld en beelden vertoond van zijn omvangrijke oeuvre.  Interessant zijn de interviews met drs. Pierre Cuypers jr., achterkleinzoon van de bouwmeester en met pater Henk Jongerius o.p. uit het ook door Cuypers ontworpen Dominicanenklooster in Huissen. Het boeiende verhaal wordt verteld door de bekende Vordense troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink. Het script is geschreven door museumvoorzitter Ton Rutting en de film is geproduceerd door Frans en Jopie Pietersen uit Lochem. De Provincie Gelderland verleende voor deze productie een subsidie uit een programma bestemd voor kleine musea.

Er bestaat ook een wandelroute die vertrekt vanaf het museum en  langs 7 bouwwerken van Cuypers in Kranenburg voert. Een eerder geschreven boekje over Cuypers op de Kranenburg is eveneens in het museum te koop.

Fototentoonstelling ‘Mysterieuze Kruisgang’is verplaatst naar 2022